Inspiratiesessies 2018-10-31T13:39:00+00:00

Inspiratiesessies

Thema’s en doelgroepen

Ivo Brughmans geeft voordrachten, inspiratiesessies en -workshops over Paradoxaal leiderschap en de toepassingen ervan. Dat toepassingsveld is zeer breed en raakt alle maatschappelijke en bedrijfsmatige sectoren. Eerdere inspiratiesessies gingen bijvoorbeeld over uiteenlopende zaken als:

 • Paradoxen in leiderschap
 • Paradoxen bij politieke bestuurders
 • De paradox van liefdevolle verwaarlozing in de zorg voor mensen met dementie
 • Paradoxen voor compliance officers
 • Paradoxen in familiebedrijven
 • Paradoxen en agile werken
 • Natuur in de stad
 • Paradoxen in de publiek-private samenwerking
 • Paradoxen in het onderwijs
 • Paradoxen en de invoering van de Omgevingswet
 • Paradoxen bij investeringen in start-ups
 • Paradoxen in de ontwikkelingssamenwerking
 • De spanning tussen directe democratie en representatieve democratie
 • Paradoxale kijk op talentontwikkeling en HR-beleid
 • Meer balans in je leven en werk

Ook klantorganisaties zijn heel divers: beurgenoteerde bedrijven, overheidsorganisaties (op alle bestuurlijke niveaus), familiebedrijven, zorginstellingen, netwerken van adviseurs en procesbegeleiders, politieke bestuurders, koepelorganisaties, professionele verenigingen en instituten… Referenties zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Lezingen, inspiratiesessies en -workshops zijn altijd maatwerk en worden afgestemd op de specifieke context en interessepunten van de doelgroep. Daarom worden zij veelal in-company georganiseerd of in het kader van congressen of seminars. Het thema is relevant en herkenbaar voor verschillende doelgroepen en wordt telkens naar hun concrete ervaringswereld vertaald: bestuur, directie- en managementteams, afdelingen, werkteams, investeerders, professionals van een bepaalde beroepsgroep, etc. Groepen kunnen qua omvang gaan van een 10-tal tot een paar 100 deelnemers.

Formules

De volgende formules worden vaak gebruikt:

Voordrachten

Hierbij wordt vaak uitgegaan van een tijdsslot van een uur. In een interactieve lezing worden de basisprincipes van paradoxaal leiderschap toegelicht, wordt de link gemaakt met de paradoxen van de doelgroep/de organisatie en handvatten gegeven van hoe je dit in de praktijk kunt brengen.

Inspiratiesessies van een dagdeel

Deze kunnen gaan van 2 uur tot 4 uur en hebben naast een mentale component ook een sterke belevingscomponent. Doelen van een dergelijke sessie zijn gewoonlijk:

 • De deelnemers stimuleren tot het hanteren van een integraal ‘en-en’-perspectief en creëren van een gemeenschappelijk denkkader en vocabularium.
 • Bewust worden hoe je als persoon en als professional/leidinggevende omgaat met polariteiten en dilemma’s en welke andere benaderingen er mogelijk zijn (verder kijken dan de extremen en het compromis).
 • Aanzet geven tot het in kaart brengen van de belangrijkste polariteiten waar je als organisatie, leidinggevende, medewerker of cliënt dagelijks mee moet omgaan.
 • Beeld vormen over hoe paradoxaal leiderschap je kan helpen in de dagelijks praktijk.
  Een inspiratiesessie van een dagdeel worden naargelang de behoefte en de exacte duur meestal samengesteld uit de volgende bestanddelen:
 • Conceptueel kader: introductie in de principes van Paradoxical leiderschap
 • Exploratie van een persoonlijke polariteit via een opstellingsoefening. Dit is een krachtige belevingsoefening die het heel tastbaar en persoonlijk maakt.
 • In kaart brengen van de belangrijkste spanningsvelden waar je als leidinggevende of professional mee te maken hebt (in je rol, in je team, in de organisatie).
 • Reflectie hoe je daar mee nu omgaat en exploreren van alternatieve manieren om hiermee om te gaan en wat je van elkaar hierin kunt leren.
 • Bespreken van een aantal cases/dilemma’s vanuit een en-en-perspectief.
 • Reflectie op hoe je dit kunt toepassen op de dagelijkse werkpraktijk.
Inspiratieworkshop van een dag

In een workshop van een dag kun je nog dieper gaan een nog sterker de link leggen met de dagelijkse praktijk. De dag biedt ook een uitstekende manier om, in het geval van een in-company teamsessie, de onderlinge spanningsvelden in het team boven water te tillen en bespreekbaar te maken. Aanvullend aan de doelen die reeds werden geformuleerd voor de inspiratiesessies van een dagdeel, zijn bij een workshop van een dag ook de volgende doelen van belang:

 • Exploratie van eigen stijl binnen het team: waar sta ik t.o.v. beide polen en hoe kan ik mijn repertorium iets verbreden en een stap uit mijn comfortzone zetten zonder mijn eigen persoonlijke stijl te verloochenen?
 • Elkaars stijlverschillen leren erkennen en waarderen: ‘we mogen er zijn met onze verschillende stijlen en we kunnen juist vanuit die verschillen een unieke bijdrage leveren’.
 • Leren omgaan met perspectiefwisseling: Hoe kunnen we een en hetzelfde vraagstuk vanuit verschillende perspectieven benaderen en wat zijn voor- en nadelen van elk perspectief?
 • Met elkaar concrete vormen vinden om tegenpolen bij elkaar te brengen en met elkaar te combineren in de dagelijkse werkpraktijk.
 • Met elkaar manieren vinden om dit tastbaar en bespreekbaar te maken met de rest van de organisatie. Hoe de organisatie hierin meenemen? Hoe een gemeenschappelijke taal hierrond creëren en een continue professionele dialoog hierover op gang brengen?
 • Verschillende werkvormen worden ingezet om deze doelen te bereiken, naargelang wat het beste werkt voor de doelgroep.

Doorontwikkeling

Er is veel belangstelling voor voordrachten, inspiratiesessies en -workshops. Een dergelijke event creëert meestal zeer veel enthousiame en energie door de herkenbaarheid en toepasbaarheid van de benadering, waardoor mensen hier concreet mee aan de slag willen gaan. Dit kan dan uitgroeien tot het opzetten van een community of practice rond het thema Paradoxaal leiderschap of het uitbouwen van een breder leertraject. Vaak betekent dat ook dat een aantal traditionele  processen/werkwijzen van o.a. strategieformulering, sturing, prestatiemeting, organisatie-inrichting, dienstverlening, innovatie, selectie, talentontwikkeling en (cultuur)verandering vanuit een en-en-perspectief moeten worden herzien. Ook hierin kunnen wij de organisatie adviseren en ondersteunen. Hierover kunt u meer lezen onder advies.

Neem contact op als u meer hierover wilt weten