Inspiratiesessies 2023-04-13T13:53:07+00:00

Inspiratie pararadoxaal denken, handelen en leiden

Doel en doelgroepen

Ivo Brughmans geeft voordrachten, inspiratiesessies en -workshops over Paradoxaal leiderschap en de toepassingen ervan. De volgende doelen zijn daarbij belangrijk, uiteraard met verschillende klemtonen naargelang specifieke vraag en context:

 • mensen inspireren door hen een verfrissend ‘en/en’ perspectief te bieden om naar hun eigen professionele en organisatorische uitdagingen te kijken;
 • inzichten bieden hoe polariteiten het gedrag van individuen, teams en organisaties bepalen en hoe ze daar bewust mee kunnen omgaan;
 • exploreren van de eigen persoonlijke en professionele polariteiten en  die van het team en de organisatie;
 • praktische methoden instrumenten aanreiken die mensen meteen in hun dagelijks werk kunnen inzetten;
 • verschillen in perspectief, waarden, stijl en aanpak bespreekbaar en hanteerbaar maken;
 • een gemeenschappelijke taal creëren om met elkaar op een constructieve manier de dialoog te voeren over spanningen en dilemma´s.

Dat toepassingsveld is zeer breed en raakt alle maatschappelijke en bedrijfsmatige sectoren. Elk vakgebied kent zijn eigen spanningsvelden. Doelgroepen zijn dan ook buitengewoon divers: bestuurders, leidinggevenden, medisch specialisten, project managers, burgemeesters, politiek bestuurders, zorgprofessionals, politiemensen, IT-professionals, stedenbouwkundigen, strategen, consultants, innovatoren, HR-professionals, etc. Ook weerspiegelt zich dat in een brede waaier van klantorganisaties: beurgenoteerde bedrijven, overheidsorganisaties (op alle bestuurlijke niveaus), familiebedrijven, zorginstellingen, netwerken van adviseurs en  procesbegeleiders, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, financiële dienstverleners, woningbouwcorporaties, koepelorganisaties, private equity, professionele verenigingen …

Lezingen, inspiratiesessies en -workshops zijn altijd maatwerk en worden afgestemd op de specifieke context, interessepunten en belevingswereld van de doelgroep. Daarom worden zij veelal in-company georganiseerd of in het kader van congressen of seminars.  Groepen kunnen qua omvang gaan van 6 tot een paar 100 deelnemers.

Formules

Lezingen

Hierbij wordt vaak uitgegaan van een tijdsslot van een of anderhalf uur. In een interactieve lezing worden de basisprincipes van paradoxaal leiderschap toegelicht, wordt de link gemaakt met de paradoxen van de doelgroep/de organisatie en handvatten gegeven van hoe je dit in de praktijk kunt brengen.

Contact
Inspiratiesessies

Deze kunnen gaan van 2 uur tot 4 uur en hebben naast een mentale component ook een sterke belevingscomponent.
Afhankelijk van de beschikbare tijd, omvatten deze inspiratiesessies een mix van de volgende onderdelen:

 • Conceptueel kader: introductie in de principes van Paradoxaal leiderschap
 • Exploratie van een eigen polariteit via een opstellingsoefening. Dit is een krachtige belevingsoefening die het heel tastbaar en persoonlijk maakt.
 • In kaart brengen van de belangrijkste spanningsvelden in je rol, je team of de organisatie en hoe er nu mee wordt omgegaan.
 • Introductie ven de 4 basisstappen om effectief met polariteiten om te gaan: (1) Benoemen, (2) Waarderen, (3) Verbinden en (4) Sturen. Voor elke stap worden er specifieke tools aangereikt.
 • Bespreken van een aantal cases/dilemma’s vanuit een en-en-perspectief.
 • Reflectie op hoe je dit kunt toepassen op de dagelijkse werkpraktijk
Contact
Workshops

In een workshop van een of enkele dagen kun je nog dieper gaan een nog sterker de link leggen met de dagelijkse praktijk. Dit concept biedt ook een uitstekende manier om, in het geval van een in-company teamsessie, de onderlinge spanningsvelden in het team boven water te tillen en bespreekbaar te maken en gemeenschappelijke vraagstukken vanuit een ‘en/en’-perspectief aan te pakken. Om ervoor te zorgen dat hetgeen wat aangereikt is ook in de praktijk kan landen, voorzien we na een enkele weken vaak een opvolgingsdag waar we concrete ervaringen delen en actuele casuïstiek bespreken.

Contact
Verdieping

Er is veel belangstelling voor voordrachten, inspiratiesessies en -workshops. Een dergelijke event creëert meestal veel enthousiasme en energie door de herkenbaarheid en toepasbaarheid van de benadering, waardoor mensen hier concreet mee aan de slag willen gaan. Dit kan dan uitgroeien tot het opzetten van een community of practice rond het thema Paradoxaal leiderschap of het uitbouwen van een breder leertraject. Vaak betekent dat ook dat een aantal traditionele  processen/werkwijzen van o.a. strategieformulering, sturing, prestatiemeting, organisatie-inrichting, dienstverlening, innovatie, selectie, talentontwikkeling en (cultuur)verandering vanuit een en-en-perspectief moeten worden herzien. Ook hierin kunnen wij de organisatie adviseren en ondersteunen. Hierover kunt u meer lezen onder advies.

Contact