Leertrajecten 2022-12-02T14:29:04+00:00

Leertrajecten

Paradoxaal competent als leider, professional of coach

WAAROM PARADOXAAL COMPETENT?
Hoe kun je als leider, professional of coach effectief en inclusief omgaan met tegenstrijdigheden, spanningsvelden en dilemma’s?
In deze tijd waar ambiguïteit de norm is en waar de complexiteit toeneemt, wordt meer en meer verwacht dat je kunt werken met tegenstrijdige informatie en dat je tegengestelde doelen en perspectieven met elkaar kunt verenigen. De verandering gaat bovendien razendsnel en vraagt dat je wendbaar kunt schakelen tussen soms tegengestelde paden om je doel te bereiken. Hoe doe je dit zonder vast te lopen of inconsistent te zijn?

Als je de klant centraal stelt, dan volstaat het mechanisch toepassen van eenduidige regels niet meer. Het vereist dat je als professional en uiteraard als leidinggevende telkens situationeel afwegingen moet maken, waarbij je afhankelijk van het geval soms tegenovergestelde keuzes moet maken. Hoe doe je dit zonder jezelf tegen te spreken en hoe kun je je keuzes achteraf helder verantwoorden? Hoe zorg je er als leidinggevende voor dat medewerkers zich veilig, ondersteund en competent voelen om die situationele afwegingen te maken, ook als dat leidt wel eens tot verkeerde keuzes?

Er wordt bovendien meer en meer verwacht dat je op een multidisciplinaire manier naar business vraagstukken of maatschappelijke opgaven kijkt en zoekt naar integrale oplossingen voor complexe vraagstukken. Dit betekent dat je het denken in afzonderlijke disciplines en losstaande onderdelen moet overstijgen, met behoud van de waarde van elk vakgebied. Hoe breng je al deze tegengestelde perspectieven en benaderingen binnen de organisatie op een productieve manier samen en creëer je verbinding en dialoog?

Als coach begeleidt je dagelijks mensen met schijnbaar onverzoenbare doelen, hartverscheurende dilemma’s, keuzestress, enz. Maar ook in de uitoefening van je vak heb je hier continu mee te maken: neutraal of betrokken?; sturen of volgen? meevoelen of confronteren? …

Aanbod leertrajecten

Om je paradoxaal competenties te versterken en aan te scherpen, hebben we een aantal specifieke leertrajecten uitgewerkt die we zowel in een open vorm als in company organiseren.

Meerdaagse open masterclass Paradoxaal leiderschap

Masterclass van 7 dagdelen voor iedereen die op zoek is naar manieren om effectief met je paradoxale uitdagingen om te gaan. In deze masterclass leer je de principes van paradoxaal leiderschap toe te passen op jezelf, op je team en je organisatie. Deze masterclass wordt georganiseerd door AOG School of Management en begeleid door Ivo Brughmans en enkele gastdocenten. Er worden telkens drie masterclasses per jaar gepland op een locatie centraal in Nederland. De data voor 2022 vind je op de Agenda. Meer inhoudelijke informatie vind je via deze link.

Leertraject Paradoxaal Coachen

Een meerdaags leertraject gericht op professionals die werken met individuen en groepen, zoals coaches, procesbegeleiders, adviseurs, leidinggevenden, loopbaanbegeleiders, zorg- en onderwijsprofessionals, mediators en HR professionals. Daarin leer je de technieken en methoden van paradoxaal coachen ook meteen in te zetten in je werk met cliënten of medewerkers. Dit leertraject organiseren we samen met HRD Academy. Het bestaat uit een tweedaagse basisopleiding Paradoxaal (zelf)Leiderschap, gevolgd door een vierdaagse masterclass Paradoxaal 1-op-1-Coachen en/of een driedaagse masterclass  Paradoxaal Begeleiden van teams en organisaties. Begeleiding door Ivo Brughmans en Silvia Derom. Meer informatie vind je hier en op de website Paradoxaal coachen. Voor de data van de geplande trajecten, check de agenda.

In Company

Deze leertrajecten kunnen uiteraard ook in company worden gegeven. Hiertoe worden ze helemaal op maat van de doelgroep gemaakt, zowel qua tijd als qua inhoud en context: van bestuurders tot teamleiders, van teamcoaches tot mediators, van meer zelforganisatie over klantgericht werken en digitale transformatie.

Neem contact op als je meer hierover wilt weten